CE certifikat

Oprema gradbišč - smerne deske

ograje za jaške
  • Označujejo mesto izvajanja del ali začasne ovire v cestnem prometu na cesti in smeri, v kateri je preusmerjen promet.
  • Lahko se tudi uporablja za začasno vzpostavljanje dvosmernega prometa.

ograje za jaške ograje za jaške