CE certifikat

Znaki za obvestila

Znaki za obvestila
III-1 HI
Prednost pred vozili z nasprotne smeri
Znaki za obvestila
III-2
Enosmerna cesta
Znaki za obvestila
III-2.1
Enosmerna cesta
Znaki za obvestila
III-3 HI
Prednostna cesta
Znaki za obvestila
III-4 HI
Konec prednostne ceste
Znaki za obvestila
III-5 HI
Prehod za kolesarje
Znaki za obvestila
III-6 HI
Prehod za pešče
Znaki za obvestila
III-7
Podzemni ali nadzemni prehod za pešče
Znaki za obvestila
III-8
Slepa ulica
Znaki za obvestila
III-9
Smer vožnje vozila, ki namerava zaviti levo na križišču, na katerem je zavijanje v na levo prepovedano
Znaki za obvestila
III-10
Avtocesta
Znaki za obvestila
III-11
Konec avtoceste
Znaki za obvestila
III-12
Cesta rezervirana za motorna vozila
Znaki za obvestila
III-13
Konec ceste, rezervirane za motorna vozila
Znaki za obvestila
III-14
Naselje
Znaki za obvestila
III-14.1
Bližina naseljenega območja
Znaki za obvestila
III-15
Konec naselja
Znaki za obvestila
III-16
Prenehanje prepovedi prehitevanja vseh mot., vozil, razen enoslednih
Znaki za obvestila
III-17
Prenehanje prepovedi prehitevanja za tovorna vozila
Znaki za obvestila
III-18
Prenehanje omejitve hitrosti
Znaki za obvestila
III-19
Prenehanje najmanjše dovoljene hitrosti
Znaki za obvestila
III-20
Prenehanje prepovedi dajanja zvočnih znakov
Znaki za obvestila
III-21
Prenehanje vseh prepovedi in omejitev
Znaki za obvestila
III-22
Prenehanje obvezne uporabe snežnih verig
Znaki za obvestila
III-23
Konec kolesarske steze
Znaki za obvestila
III-24
Konec steze za pešče
Znaki za obvestila
III-25
Konec steze za pešce in kolesarje
Znaki za obvestila
III-25.1
Konec steze za mešani promet peščev in kolesarjev
Znaki za obvestila
III-26
Konec steze za jezdece
Znaki za obvestila
III-27
Območje kratkotrajnega parkiranja
Znaki za obvestila
III-28
Konec območja kratkotrajnega parkiranja
Znaki za obvestila
III-29
Območje omejene hitrosti
Znaki za obvestila
III-30
Konec območja omejene hitrosti
Znaki za obvestila
III-31
Območje za pešce
Znaki za obvestila
III-32
Konec območja za pešče
Znaki za obvestila
III-33
Območje umirjenega prometa
Znaki za obvestila
III-34
Konec območja umirjenega prometa
Znaki za obvestila
III-35
Parkirni prostor
Znaki za obvestila
III-36
Garaža
Znaki za obvestila
III-37
Časovno omejeno parkiranje
Znaki za obvestila
III-38
Bolnišnica
Znaki za obvestila
III-39
Postaja za prvo pomoč
Znaki za obvestila
III-40
Delavnica za popravilo vozil
Znaki za obvestila
III-41
Telefon
Znaki za obvestila
III-42
Postaja za bivalna vozila
Znaki za obvestila
III-43
Bencinska črpalka
Znaki za obvestila
III-44
Hotel ali motel
Znaki za obvestila
III-45
Restavracija
Znaki za obvestila
III-46
Bar
Znaki za obvestila
III-47
Urejen prostor za izletnike
Znaki za obvestila
III-48
Prostor za kamiranje pod šotorom
Znaki za obvestila
III-49
Prostor za kampiranje v prikolici
Znaki za obvestila
III-50
Prostor za kampiranje pod šotori in v prikolicah
Znaki za obvestila
III-51
Planinski dom
Znaki za obvestila
III-52
Stranišče
Znaki za obvestila
III-52.1
Stranišče
Znaki za obvestila
III-53
Gasilska služba
Znaki za obvestila
III-54
Autobusno postajališče
Znaki za obvestila
III-55
Tramvajsko postajališče
Znaki za obvestila
III-56
Pristanišče
Znaki za obvestila
III-57
Marina
Znaki za obvestila
III-58
Parkiraj in se pelji
Znaki za obvestila
III-58.1
Parkiraj in se pelji
Znaki za obvestila
III-59
Informacije
Znaki za obvestila
III-60
Avtopralnica
Znaki za obvestila
III-61
Taksi postajališče
Znaki za obvestila
III-62
Pitna voda
Znaki za obvestila
III-63
Prehodnost ceste
Znaki za obvestila
III-64
Številka serpetine
Znaki za obvestila
III-65
Ime predora
Znaki za obvestila
III-66
Ime viadukta
Znaki za obvestila
III-67
Gorski prelaz
Znaki za obvestila
III-68
Ime vodotoka
Znaki za obvestila
III-69
Policijska postaja
Znaki za obvestila
III-70
Priporočena hitrost
Znaki za obvestila
III-71
Konec priporočene hitrosti
Znaki za obvestila
III-72
Prometni pas za vozila javnega prevoza potnikov
Znaki za obvestila
III-72.1
Prometni pas za vozila javnega prevoza potnikov
Znaki za obvestila
III-73
Prometni pas za vozila javnega prevoza potnikov
Znaki za obvestila
III-74
Radio
Znaki za obvestila
III-77
Vodovarstveno področje
Znaki za obvestila
III-75
Omejitev največje dovoljene hitrosti na cestah v Republiki Sloveniji
Znaki za obvestila
III-76
Prometni pas za počasna vozila
Znaki za obvestila
III-76.1
Konec prometnega pasu za počasna vozila
Znaki za obvestila
III-78
Kolesarska povezava
Znaki za obvestila
III-79
Številka mednarodne ceste
Znaki za obvestila
III-80
Številka avtoceste
Znaki za obvestila
III-81
Številka hitre ceste
Znaki za obvestila
III-82
Številka ceste
Znaki za obvestila
III-83
Številka kolesarske poti
Znaki za obvestila
III-85
Razvrščanje vozil
Znaki za obvestila
III-84
Predkrižiščna tabla
Znaki za obvestila
III-85.1
Razvrščanje vozil z imeni krajev
Znaki za obvestila
III-87
Kažipotna tabla
Znaki za obvestila
III-86
Kažipot
Znaki za obvestila
III-90
Kažipot nad voziščem
Znaki za obvestila
III-91
Kažipot za razvrščanje nad prometnimi pasovi
Znaki za obvestila
III-88
Predkrižiščna tabla za izvoz
Znaki za obvestila
III-89
Predkažipot
Znaki za obvestila
III-94
Počivališče
Znaki za obvestila
III-90.1
Kažipot nad voziščem
Znaki za obvestila
III-93
Potrditev smeri
Znaki za obvestila
III-97
Kažipot za za počivališče
Znaki za obvestila
III-92
Številka izvoza
Znaki za obvestila
III-92.1
Ime izvoza
Znaki za obvestila
III-92.2
Ime razcepa
Znaki za obvestila
III-95
Predkažipot za počivališče
Znaki za obvestila
III-96
Predkažipot za počivališče
Znaki za obvestila
III-98
Predznak za cestnino
Znaki za obvestila
III-99
Predznak za plačilo cestnine
Znaki za obvestila
III-100
Razvrščanje vozil na območju cestninske postaje
Znaki za obvestila
III-101
ABC - cestninska postaja
Znaki za obvestila
III-102
Kombinirana cestninska steza
Znaki za obvestila
III-103
Cestninska steza, namenjena določenim vrstam vozil
Znaki za obvestila
III-104
Odstavna niša
Znaki za obvestila
III-105
Stacionaža odseka ceste
Znaki za obvestila
III-105.1
Stacionaža kraka odseka ceste
Znaki za obvestila
III-105.2
Stacionaža cestnega objekta
Znaki za obvestila
III-105.3
Stacionaža odseka ceste na meji občine
Znaki za obvestila
III-105.4
Stacionaža odseka kolesarske poti
Znaki za obvestila
III-106
Tabla za označevanje imena ulice
Znaki za obvestila
III-107
Tabla za usmerjanje
Znaki za obvestila
III-107.1
Tabla za usmerjanje
Znaki za obvestila
III-107.2
Tabla za usmerjane
Znaki za obvestila
III-108
Izmenično vključevanje vozil
Znaki za obvestila
III-109
Številka izvoza
Znaki za obvestila
III-110
Ime izvoza
Znaki za obvestila
III-111
Ime razcepa
Znaki za obvestila
III-112.1
Zapiranje prometnega pasu
Znaki za obvestila
III-112.1
Zapiranje prometnega pasu
Znaki za obvestila
III-112
Zapiranje prometnega pasu
Znaki za obvestila
III-112
Zapiranje prometnega pasu
Znaki za obvestila
III-113.1
Predznak za zapiranje prometnega pasu
Znaki za obvestila
III-113.2
Predznak za zapiranje prometnega pasu
Znaki za obvestila
III-113
Predznak za zapiranje prometnega pasu
Znaki za obvestila
III-113
Predznak za zapiranje prometnega pasu
Znaki za obvestila
III-114
Predznak za preusmeritev prometa na cesti s fizično ločenima smernima voziščema
Znaki za obvestila
III-114
Predznak za preusmeritev prometa na cesti s fizično ločenima smernima voziščema
Znaki za obvestila
III-114.1
Predznak za preusmeritev prometa na cesti s fizično ločenima smernima voziščema
Znaki za obvestila
III-114.2
Predznak za preusmeritev prometa na cesti s fizično ločenima smernima voziščema
Znaki za obvestila
III-114.2
Predznak za preusmeritev prometa na cesti s fizično ločenima smernima voziščema
Znaki za obvestila
III-114.3
Predznak za preusmeritev prometa na cesti s fizično ločenima smernima voziščema
Znaki za obvestila
III-115
Predznak za preusmeritev prometa
Znaki za obvestila
III-115.1
Predznak za preusmeritev prometa
Znaki za obvestila
III-115.2
Predznak za preusmeritev prometa
Znaki za obvestila
III-116
Predznak za ročno urejanje prometa
Znaki za obvestila
III-117
Prometni pasovi, namenjeni določenim vrstam vozil
Znaki za obvestila
III-117.1
Prometni pasovi, namenjeni določenim vrstam vozil
Znaki za obvestila
III-118
Obvoz za določene vrste vozil
Znaki za obvestila
III-118
Obvoz za določene vrste vozil
Znaki za obvestila
III-119
Prehod za vozila
Znaki za obvestila
III-120.1 HI
Šola
Znaki za obvestila
III-120 HI
Šola
Znaki za obvestila
III-123
III-123
Domov   Prometna signalizacija   Znaki za nevarnost   Znaki za izrecne odredbe   Znaki za obvestila   Dopolnilne table   Drugi znaki za označevanje del   Turistična signalizacija   Znaki za varnost pri delu   Postavljanje znakov   Ulične table   Stebrički z velikim podstavkom   Stebrički, ki se polnijo z vodo   Inox stebrički   Pomični inox stebrički   Parkirna ovira   PVC varnostna ograja   Parkiriščna zapora   Troznak - triopan   Znaki na tronožnih stojalih   Odsevniki   Usmerjevalna tirnica   Cestni smerniki   Ležeči policaji - grbine   Snežni količki   Pupinov stožec   Smerne deske   Ograje za jaške   Bliskavice, svetila in baterije   Usmerjevanje prometa   Gradbiščne table   Semaforji   Odsevne zastavice   Razno   Odsevne table   Označevalne table   Lepljenje folije na steklo   Cerade   Stenske - talne nalepke   Znaki za rojstni dan   Ekologija   ECO BOX   ECO 6   RoClean   EcoBlue   Rezervoarji 500 - 2.000 L   Rezervoarji 3.500 - 6.000 L   Rezervoarji 8.000 - 12.000 L   Rezervoarji 20.000 - 50.000 L   Reference   Povpraševanje   Novice   Podjetje   Kontakt